•  
  •  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

(191.62 kb)
Zverejnenie elektronickej adresy - voľby do Európskeho parlamentu
Na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
(63.16 kb)
(63.15 kb)
Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky
Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
(12.59 kb)
Zverejnenie elektronickej adresy - voľby prezidenta SR
Na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
(62.32 kb)
Zverejnenie elektronickej adresy - voľby prezidenta SR
Na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
(63.44 kb)
Oznámenie o začatí konania
Žiadosť o súhlas na výrub dreviny-, k.ú.Košarovce
(74.16 kb)
Oznámenie o začatí územného konania
oznámenie- F2BTS 17F a RR bod Jankovce (HE-JAN)-optika
(1827.96 kb)
Oznámenie o začatí územného konania
situácia-F2BTS17F a RR bod Jankovce (HE-JAN)-optika
(12.03 kb)
(477.36 kb)

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK

 27.08.2018

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie  oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

     V súlade s rozhodnutím predsedu NR SR č. 203/2018 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie 2018-2022, ktoré sa budú konať dňa 10.novembra 2018 a v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Obec Nižná Sitnica zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:

- v listinnej podobe na adresu: Obec Nižná Sitnica, 094 07  Nižná Sitnica č. 105

-v elektronickej forme na adresu: niznasitnica@gmail.com

Lehota na doručenie oznámenia končí dňom 11.09.2018, do 24:00 hod.  Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár