rsshttp://www.niznasitnica.sk/Mon, 18 Jun 2018 13:10:59 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020]]>http://www.niznasitnica.sk//--23-55-navrh-rozpoctu-obce-na-rok-2018-s-vyhladom-na-roky-2019-2020Thu, 30 Nov 2017 13:46:00 +0100http://www.niznasitnica.sk//--23-55-navrh-rozpoctu-obce-na-rok-2018-s-vyhladom-na-roky-2019-2020<![CDATA[Odporúčania pre občanov v prípade ohrození mimoriadnymi udalosťami]]>http://www.niznasitnica.sk//--23-47-odporucania-pre-obcanov-v-pripade-ohrozeni-mimoriadnymi-udalostamiMon, 21 Aug 2017 14:08:00 +0200http://www.niznasitnica.sk//--23-47-odporucania-pre-obcanov-v-pripade-ohrozeni-mimoriadnymi-udalostami