Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Sprístupnenie informácií

Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií

 01.08.2017

SADZOBNÍK ÚHRAD NÁKLADOV ZA SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ

Ten, kto požiada o sprístupnenie informácie podľa zákona je povinný podľa zákona nahradiť materiálne náklady spojené so zhotovením kópie, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľa. Obec môže na základe žiadosti v odôvodnených prípadoch náhradu výdavkov odpustiť celkom alebo sčasti.

 1. zhotovenie kópie: A4 0,07 eur /str. A3 0,14 eur /str.

 2. skenovanie dokumentov A4 0,33 eur /str.

 1. poskytnutie údajov na CD resp. iný nosič podľa nákupnej ceny nosiča

 2. obálka s doručenkou 0,50 eur /ks

 3. obálka malá C6 0,15 eur /ks

 4. obálka stredná C5 0,20 eur /ks

 5. obálka veľká C4 0,50 eur /ks

 6. obálka podlhovastá 0,30 eur /ks

odoslanie informácií podľa skutočných nákladov na poštovnom

Úhrada nákladov:

 bezhotovostným prevodom na účet v banke  v hotovosti do pokladne obce

Sadzobník je platný od 01.01.2016

Ing. Stanislav Rakár

starosta obce  

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00

13:00 - 15:30

Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár