rsshttps://www.niznasitnica.sk/Wed, 20 Jan 2021 06:49:29 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Harmonogram vývozu odpadu na rok 2021]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-148-harmonogram-vyvozu-odpadu-na-rok-2021Mon, 04 Jan 2021 08:36:00 +0100https://www.niznasitnica.sk//--23-148-harmonogram-vyvozu-odpadu-na-rok-2021<![CDATA[Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020-2021]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-147-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2020-2021Thu, 17 Dec 2020 09:31:00 +0100https://www.niznasitnica.sk//--23-147-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2020-2021<![CDATA[Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020-2021]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-140-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2020-2021Mon, 16 Nov 2020 09:23:00 +0100https://www.niznasitnica.sk//--23-140-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2020-2021<![CDATA[Verejná vyhláška]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-139-verejna-vyhlaskaMon, 16 Nov 2020 09:17:00 +0100https://www.niznasitnica.sk//--23-139-verejna-vyhlaska<![CDATA[Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-134-informacie-k-celoplosnemu-testovaniu-na-covid-19Fri, 23 Oct 2020 13:46:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-134-informacie-k-celoplosnemu-testovaniu-na-covid-19<![CDATA[Prehľad nových opatrení v súvislosti s COVID-19]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-133-prehlad-novych-opatreni-v-suvislosti-s-covid-19Fri, 23 Oct 2020 11:57:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-133-prehlad-novych-opatreni-v-suvislosti-s-covid-19<![CDATA[Uznesenie vlády SR-rozšírenie opatrení zo dňa 22.10.2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-132-uznesenie-vlady-sr-rozsirenie-opatreni-zo-dna-22102020--v-ramci-vyhlaseneho-nudzoveho-stavuFri, 23 Oct 2020 11:46:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-132-uznesenie-vlady-sr-rozsirenie-opatreni-zo-dna-22102020--v-ramci-vyhlaseneho-nudzoveho-stavu<![CDATA[Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020-2021]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-130-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2020-2021Wed, 21 Oct 2020 11:16:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-130-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2020-2021<![CDATA[Oznámenie o začatí konania - výrub drevín v k.ú. Košarovce]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-128-oznamenie-o-zacati-konania---vyrub-drevin-v-ku-kosarovceFri, 16 Oct 2020 13:17:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-128-oznamenie-o-zacati-konania---vyrub-drevin-v-ku-kosarovce<![CDATA[Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-127-kompostovanie-biologicky-rozlozitelneho-odpaduTue, 13 Oct 2020 15:07:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-127-kompostovanie-biologicky-rozlozitelneho-odpadu<![CDATA[Vyhlásenie núdzového stavu od 1.10.2020]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-126-vyhlasenie-nudzoveho-stavu-od-1102020Thu, 01 Oct 2020 13:46:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-126-vyhlasenie-nudzoveho-stavu-od-1102020<![CDATA[Informačné aktivity - triedený zber]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-124-informacne-aktivity---triedeny-zberThu, 20 Aug 2020 13:25:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-124-informacne-aktivity---triedeny-zber<![CDATA[Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020-2021]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-123-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2020-2021Mon, 10 Aug 2020 14:14:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-123-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2020-2021<![CDATA[Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020-2021]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-121-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2020-2021Mon, 03 Aug 2020 10:51:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-121-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2020-2021<![CDATA[Oznam pre vlastníkov psov chovaných na území SR]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-120-oznam-pre-vlastnikov-psov-chovanych-na-uzemi-srThu, 02 Jul 2020 15:13:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-120-oznam-pre-vlastnikov-psov-chovanych-na-uzemi-sr<![CDATA[Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Humenné]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-118-regionalny-uzemny-system-ekologickej-stability-okresu-humenneMon, 29 Jun 2020 09:59:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-118-regionalny-uzemny-system-ekologickej-stability-okresu-humenne<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021- 2027" - zaslanie oznámenia]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-117-oznamenie-o-strategickom-dokumente-plan-rozvoja-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-presovskeho-kraja-na-roky-2021--2027---zaslanie-oznameniaWed, 24 Jun 2020 09:55:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-117-oznamenie-o-strategickom-dokumente-plan-rozvoja-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-presovskeho-kraja-na-roky-2021--2027---zaslanie-oznamenia<![CDATA[Návrh - Záverečný účet obce Nižná Sitnica za rok 2019]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-114-navrh---zaverecny-ucet-obce-nizna-sitnica-za-rok-2019Mon, 18 May 2020 13:41:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-114-navrh---zaverecny-ucet-obce-nizna-sitnica-za-rok-2019<![CDATA[Prevencia kriminality-národný projekt]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-109-prevencia-kriminality-narodny-projektTue, 21 Apr 2020 13:24:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-109-prevencia-kriminality-narodny-projekt<![CDATA[Prevencia kriminality- národný projekt]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-103-prevencia-kriminality--narodny-projektMon, 20 Apr 2020 14:56:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-103-prevencia-kriminality--narodny-projekt<![CDATA[Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-102-ziadost-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanieWed, 15 Apr 2020 09:31:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-102-ziadost-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie<![CDATA[Zápis do 1. ročníka Základnej školy s MŠ Košarovce]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-100-zapis-do-1-rocnika-zakladnej-skoly-s-ms-kosarovceMon, 06 Apr 2020 09:48:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-100-zapis-do-1-rocnika-zakladnej-skoly-s-ms-kosarovce<![CDATA[Coronavirus - COVID-19]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-99-coronavirus----covid-19Tue, 17 Mar 2020 10:09:00 +0100https://www.niznasitnica.sk//--23-99-coronavirus----covid-19<![CDATA[Voľby do Národnej rady SR v roku 2020 - doručovanie oznámení o delegovaní]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-93-volby-do-narodnej-rady-sr-v-roku-2020---dorucovanie-oznameni-o-delegovaniFri, 06 Dec 2019 14:27:00 +0100https://www.niznasitnica.sk//--23-93-volby-do-narodnej-rady-sr-v-roku-2020---dorucovanie-oznameni-o-delegovani<![CDATA[Voľby do Národnej rady SR v roku 2020- Informácia pre voliča]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-91-volby-do-narodnej-rady-sr-v-roku-2020--informacia-pre-volicaTue, 05 Nov 2019 10:54:00 +0100https://www.niznasitnica.sk//--23-91-volby-do-narodnej-rady-sr-v-roku-2020--informacia-pre-volica<![CDATA[Voľby do Národnej rady SR-voľba poštou, elektronická adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-89-volby-do-narodnej-rady-sr-volba-postou-elektronicka-adresa-na-dorucovanie-ziadosti-o-volbu-postouThu, 17 Oct 2019 11:22:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-89-volby-do-narodnej-rady-sr-volba-postou-elektronicka-adresa-na-dorucovanie-ziadosti-o-volbu-postou<![CDATA[Dotazník zameraný na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-88-dotaznik-zamerany-na-zistenie-dolezitosti-a-spokojnosti-vybranych-kriterii-kvality-v-primestskej-autobusovej-doprave-na-uzemi-presovskeho-samospravneho-krajaFri, 04 Oct 2019 09:41:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-88-dotaznik-zamerany-na-zistenie-dolezitosti-a-spokojnosti-vybranych-kriterii-kvality-v-primestskej-autobusovej-doprave-na-uzemi-presovskeho-samospravneho-kraja<![CDATA[Zverejnenie elektronickej adresy - voľby do Európskeho parlamentu]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-81-zverejnenie-elektronickej-adresy---volby--do-europskeho-parlamentuWed, 27 Mar 2019 11:00:00 +0100https://www.niznasitnica.sk//--23-81-zverejnenie-elektronickej-adresy---volby--do-europskeho-parlamentu<![CDATA[Zverejnenie elektronickej adresy - voľby do Európskeho parlamentu]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-80-zverejnenie-elektronickej-adresy---volby-do-europskeho-parlamentuWed, 13 Mar 2019 14:52:00 +0100https://www.niznasitnica.sk//--23-80-zverejnenie-elektronickej-adresy---volby-do-europskeho-parlamentu<![CDATA[Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-79-zoznam-kandidatov-na-funkciu-prezidenta-slovenskej-republikyTue, 26 Feb 2019 10:50:00 +0100https://www.niznasitnica.sk//--23-79-zoznam-kandidatov-na-funkciu-prezidenta-slovenskej-republiky<![CDATA[Zverejnenie elektronickej adresy - voľby prezidenta SR]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-78-zverejnenie-elektronickej-adresy---volby-prezidenta-srMon, 04 Feb 2019 14:36:00 +0100https://www.niznasitnica.sk//--23-78-zverejnenie-elektronickej-adresy---volby-prezidenta-sr<![CDATA[Informácia pre voliča -voľby do Európskeho parlamentu 2019]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-77-informacia-pre-volica--volby-do-europskeho-parlamentu-2019Mon, 04 Feb 2019 13:55:00 +0100https://www.niznasitnica.sk//--23-77-informacia-pre-volica--volby-do-europskeho-parlamentu-2019<![CDATA[Zverejnenie elektronickej adresy - voľby prezidenta SR]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-76-zverejnenie-elektronickej-adresy---volby-prezidenta-srThu, 24 Jan 2019 11:45:00 +0100https://www.niznasitnica.sk//--23-76-zverejnenie-elektronickej-adresy---volby-prezidenta-sr<![CDATA[Informácia pre voliča -voľby prezidenta SR]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-74-informacia-pre-volica--volby-prezidenta-srMon, 14 Jan 2019 11:36:00 +0100https://www.niznasitnica.sk//--23-74-informacia-pre-volica--volby-prezidenta-sr<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva Nižná Sitnica]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-71-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstva-nizna-sitnicaMon, 24 Sep 2018 09:32:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-71-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstva-nizna-sitnica<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nižná Sitnica]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-70-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obce-nizna-sitnicaMon, 24 Sep 2018 09:29:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-70-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obce-nizna-sitnica<![CDATA[Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-66-zverejnenie-elektronickej-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-mvkMon, 27 Aug 2018 11:21:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-66-zverejnenie-elektronickej-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-mvk<![CDATA[Oznámenie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie ]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-65-oznamenie-o-menovani-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisie-Mon, 27 Aug 2018 11:18:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-65-oznamenie-o-menovani-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisie-<![CDATA[Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-64-oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni--volebneho-obvoduFri, 10 Aug 2018 11:01:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-64-oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni--volebneho-obvodu<![CDATA[Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-62-zverejnenie-poctu-obyvatelov-ku-dnu-vyhlasenia-volieb-do-organov-samospravy-obciMon, 06 Aug 2018 10:03:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-62-zverejnenie-poctu-obyvatelov-ku-dnu-vyhlasenia-volieb-do-organov-samospravy-obci<![CDATA[Informácia pre voliča]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-61-informacia-pre-volicaThu, 12 Jul 2018 11:19:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-61-informacia-pre-volica<![CDATA[Pozvánka -610.výročie prvej písomnej zmienky]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-59-pozvanka--610vyrocie-prvej-pisomnej-zmienkyTue, 10 Jul 2018 08:23:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-59-pozvanka--610vyrocie-prvej-pisomnej-zmienky<![CDATA[Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-55-navrh-rozpoctu-obce-na-rok-2018-s-vyhladom-na-roky-2019-2020Thu, 30 Nov 2017 13:46:00 +0100https://www.niznasitnica.sk//--23-55-navrh-rozpoctu-obce-na-rok-2018-s-vyhladom-na-roky-2019-2020<![CDATA[Odporúčania pre občanov v prípade ohrození mimoriadnymi udalosťami]]>https://www.niznasitnica.sk//--23-47-odporucania-pre-obcanov-v-pripade-ohrozeni-mimoriadnymi-udalostamiMon, 21 Aug 2017 14:08:00 +0200https://www.niznasitnica.sk//--23-47-odporucania-pre-obcanov-v-pripade-ohrozeni-mimoriadnymi-udalostami