•  
 •  
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Profil verejného obstarávania

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Nižná Sitnica na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

IČO: 00332585
DIČ: 2020630238
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 4257317001/5600

Kontaktná osoba

Starosta: Ing. Stanislav Rakár

Kontakt

OU Nižná Sitnica
Nižná Sitnica 105
094 07 okr. Humenné

Tel.: 0574478129
E-mail: info@niznastinica.sk
Internetová adresa URL: www.niznasitnica.sk


Ukončené verejné obstarávania

  Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách z nízkou hodnotou a s cenami vyššími ako 10 000 EUR

  Aktuálne výzvy

  Vyhodnotenie verejného obstarávania

   Ročné správy o stave verejného obstarávania

    Smernica pre postup zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky

    Podlimitné zákazky

     Úradné hodiny

     Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
     Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
     Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
     Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
     Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00

     Fotogaléria

     Kalendár