SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  14. AUG 2024
  Streda
 • Plasty
  14. AUG 2024
  Streda
 • Papier
  15. AUG 2024
  Štvrtok
 • Sklo
  23. JÚL 2024
  Utorok
NIŽNÁ SITNICA Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC Nižná Sitnica

Nižná Sitnica leží v južnej časti Nízkych Beskýd na sútoku rieky Oľky a Sitničky. Chotár ma mierne zvlnený povrch so svahmi, ktoré sú rozčlenené hlbokými eróznymi ryhami a výmoľmi.

Stred obce má nadmorskú výšku 187 m, v chotári obce je nadmorská výška 170 – 398 m. Podľa administratívneho začlenenia patrila obec do Zemplínskej župy, okres Stropkov, kraj Prešov. Od roku 1968 patrila obec do okresu Vranov nad Topľou, kraj Východoslovenský. Od 1. 1. 1997 je obec začlenená do okresu Humenné, kraj Prešovský.

Nižná Sitnica má svoje obecné symboly - erb, vlajku a pečať schválené Heraldickou komisiou MV SR a obecným zastupiteľstvom Obec Nižná Sitnica je písomne doložená v roku 1408.