SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Zaujímavosti

Topoľ v Nižnej Sitnici

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 368
Právny predpis: VZV KÚ v Prešove, 1/1997-VZV/ŽP, 25. 06. 1997
Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, estetický a historický význam.
Význam ochrany: ekologický, krajinársky a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Katastrálne územie: Nižná Sitnica
Podrobná lokalizácia výskytu: pri rieke Oľka pod kapličkou
Druh pozemku: orná pôda
Druh vlastníctva: súkromné
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Východné Karpaty
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany

Mohylník V Nižnej Sitnici

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Praveký mohylník z obdobia eneolitu. Nachádza sa na hrebeni vrchu Uhlisko.