SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Kontakty

Toto webové sídlo www.niznasitnica.sk spravuje Obec Nižná Sitnica je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Nižná Sitnica

Adresa:
Obecný úrad Nižná Sitnica
Nižná Sitnica 105
094 07 Nižná Sitnica

IČO: 00332585

Samosprávny kraj: Prešovský 
Okres: Humenné
Región: Zemplín 
Počet obyvateľov: 293
Rozloha: 917 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1408 

Všeobecné informácie: info@niznasitnica.sk
Podateľňa: podatelna@niznasitnica.sk
Starosta: Ing. Stanislav Rakár, starosta@niznasitnica.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@niznasitnica.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 574 478 129
E-mail: sekretariat@niznasitnica.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

 

Kompetencie:
Obec Nižná Sitnica je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Nižná Sitnica je zriadený na Miestnom úrade v: Spoločný obecný úrad Ptičie, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk