SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 38)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
28956/2023-M_ODPD Poskytnutie dotácie za účelom humanitárnej pomoci Odb.: Obec Nižná Sitnica
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15 000 €
2023/005/033 Darovanie finančných prostriedkov na zmiernenie dôsledkov zemetrasenia Odb.: Obec Nižná Sitnica
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
1 726 €
2023/005/032 Vypracovanie PD -projekt Obnova budovy OcU a KD Nižná Sitnica Odb.: Obec Nižná Sitnica
Dod.: Ing. Rastislav Chamaj
3 250 €
23/35/054/1041 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Obec Nižná Sitnica
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Humenné
25 505.40 €
2409296575 Poistná zmluva č.2409296575 Odb.: Obec Nižná Sitnica
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
43.76 €
2023/376 Zmluva o poskytnutí dotácie č.2023/376 Odb.: Obec Nižná Sitnica
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
220 000 €
Dodatok č.1/2024 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Nižná Sitnica
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
2023/005/026 Dodatok č.4 ku kúpnej zmluve zo dňa 12.10.2022 Odb.: STAON OKNA s.r.o.
Dod.: Obec Nižná Sitnica
0 €
03/2023 Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v obci Nižná Sitnica Odb.: Obec Nižná Sitnica
Dod.: IKAS, s.r.o.
15 000 €
KRHZ-PO-VO-281-016/2023(1) Darovacia zmluva hnuteľný majetok Odb.: Obec Nižná Sitnica
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
KRHZ-PO-VO-281-016/2023 darovacia zmluva hnuteľný majetok Odb.: Obec Nižná Sitnica
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
2023/005/023 Dodatok č.3 ku kúpnej zmluve Odb.: STAON OKNA s.r.o.
Dod.: Obec Nižná Sitnica
0 €
KRHZ-PO-VO-369-013/2023 Výpožička prebytočného hnuteľného majetku štátu Odb.: Obec Nižná Sitnica
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
532/2023/OPR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Nižná Sitnica
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2 700 €
1/2023 Darovacia zmluva-peňažný dar Odb.: Obec Nižná Sitnica
Dod.: Pozemkové spoločenstvo Nižná Sitnica
430 €
1423 405 Poskytnutie dotácie pre dobrovoľný hasičský zbor obce Nižná Sitnicaa Odb.: Obec Nižná Sitnica
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
23/35/054/357 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Obec Nižná Sitnica
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Humenné
342.30 €
2023/005/007 Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve Odb.: STAON OKNA s.r.o.
Dod.: Obec Nižná Sitnica
0 €
2023/005/006 Zmluva o dielo- výkop hrobu na miestnom cintoríne Odb.: Obec Nižná Sitnica
Dod.: Stanislav Schlimbach
0 €
IROP-CLLD-W424-512-001-002 Poskytnutie finančného príspevku Komunitné centrum Komunitné centrum Nižná Sitnica Odb.: Obec Nižná Sitnica
Dod.: Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z.
14 276.70 €
Generované portálom Uradne.sk