SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Školstvo

Z dejín školstva v Nižnej Sitnici

Do roku 1940 škola v Nižnej Sitnici nebola. V obci bola škola zriadená 8. mája 1940. Bola umiestnená v židovskom dome, ktorý bol cez vojnu vypálený. Až v roku 1946 bol postavený na obecnom pozemku drevený barak pre tých, ktorí nemali kde bývať. V tomto baraku bola aj škola.

Prvým učiteľom bol výpomocný učiteľ z meštianky Ján Metýľ z Pakostova. Po ňom prichádza do Nižnej Sitnice kvalifikovaný učiteľ Michal Pitoniak, ktorý pochádzal z Granč-Petroviec, okres Levoča.
Ani tento učiteľ, ani učitelia po ňom to nemali v škole ľahké.

V škole v Nižnej Sitnici do roku 1972 pracovali títo učitelia: Zuzana Smoligová – Rimanová, Andrej Tej, Vladimír Millan, Juraj Dudaščík, Zoltán Krišfaluš, Jana Stašková, Juraj Hreško. Edita Šoltésová, Juraj Kačúr, Ján Hudák, Pavel Mitola, Margita Blašková, Eva Robová, Ján Kapa, Jarmila Kapová, Jozef Andrejčák, Anna Malaťáková, Jozef Malenký, Marta Malenká, Anna Rakárová, Margita Hermanovská.

Z týchto učiteľov v obci Nižná Sitnica veľký kus práce vykonali najmä Edita Šoltésová, Ján Kapa s manželkou a Jozef Malenký s manželkou, ktorí pôsobili v Nižnej Sitnici veľa rokov a odviedli kus statočnej a svedomitej práce. S úctou sa musíme skloniť pri príprave nespočetných akcií týmito učiteľmi, ale najmä pred tým, že učili v starom baraku s vysokým počtom detí v triedach, bez pomôcok, ale s veľkou láskou až do roku 1958, kedy bola do užívania odovzdaná nová budova školy.

Od roku 1972 do roku 1990 pôsobili na tunajšej škole títo učitelia: Jozef Malenký, Marta Malenká, Rudolf Čukan.
Od školského roku 1976/77 až do školského roku 1989/90 bola škola jednotriedna čo sťažovalo prácu učiteľom. Od školského roku 1990/91 je škola dvojtriedna a vyučujú na nej dvaja učitelia: riaditeľ školy Rudolf Čukan a Kvetoslava Karasová.

V školskom roku 1991/92 opäť dochádza k zmene v učiteľskom kolektíve. Po odchode do dôchodku p. Čukana sa riaditeľkou školy stáva Margita Antolová a učiteľkou Kvetoslava Karasová

S výstavbou materskej školy sa začalo v septembri 1978. Stavba bola ukončená v roku 1982.
15. septembra 1982 je MŠ slávnostne daná do užívania na radosť detí, ale hlavne zamestnaných matiek. Po otvorení novej MŠ nastáva rozvoj aj v kultúrnej oblasti v obci. Deti MŠ sa významne podieľajú kultúrnym programom na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach.

Prvými pracovníkmi MŠ sú:

  • riaditeľka MŠ Margita Antolová
  • učiteľka Ľubica Džujková
  • kuchárka Anna Bačovčinová
  • školníčka Mária Čurová
  • kurič Ján Bango

V ďalších rokoch vo funkcii MŠ pôsobia: Jana Harmančinová, Oľga Konkoľová a Mária Drančaková /v súčasnosti/.