SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Verejné obstarávanie

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Nižná Sitnica na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

IČO: 00332585
DIČ: 2020630238
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 4257317001/5600

Kontaktná osoba

Starosta: Ing. Stanislav Rakár

Kontakt

OU Nižná Sitnica
Nižná Sitnica 105
094 07 okr. Humenné

Tel.: 0574478129
E-mail: info@niznastinica.sk
Internetová adresa URL: www.niznasitnica.sk

Ukončené verejné obstarávania

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách z nízkou hodnotou a s cenami vyššími ako 10 000 EUR

Aktuálne výzvy

Vyhodnotenie verejného obstarávania

    Ročné správy o stave verejného obstarávania

      Smernica pre postup zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky

      Podlimitné zákazky