Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja

 05.09.2023

Oznámenie o Správe a hodnotení a o návrhu strategického dokumentu

„Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“

Dokument oznámenia je prístupný pre verejnosť :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-zmenu-klimy-presovskeho-samospravneho-kraja

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu o Správe a hodnotení a o návrhu strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :

Okresný úrad Prešov
Odbor starostlivosti o životného prostredia 
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Nám. mieru 3
080 01 Prešov

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky  - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk). 

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00

13:00 - 15:30

Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár