SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci

 14.11.2023

Poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci

Finančný príspevok, ktorý Vám bol priznaný z MPSVaR na zmiernenie Vašej nepriaznivej situácie v sume 800 €, konkrétne za účelom úhrady nákladov súvisiacich s odstraňovaním škôd vo Vašej domácnosti poškodnej zemetrasením je potrebné zdokladovať do 3 mesiacov od dátumu 09.10.2023 . Potrebné je zaslať pokladničné doklady  (fotokópie), ktorými preukážete použitie dotácie v schválenej výške. Doklady je potrebné zaslať na adresu: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

sekcia ekonomiky

Špitálska 4

816 43 Bratislava


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >