SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Prístup k informáciám

 01.08.2017

Prístup k informáciám

Na základe zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má obec  Nižná Sitnica k dispozíci, a ktoré je povinná zverejňovať a sprístupňovať. Obec je podľa zákona povinnou osobou.

Poskytovanie informácií

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií obci Nižná Sitnica a ich poskytovanie zamestnancami úradu sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v Internej smernici obce Nižná Sitnica o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Poplatky za poskytnutie informácií sú stanovené v Sadzobníku úhrad nákladov za poskytovanie informácií.

Žiadosť je možné podať:

písomne ako poštovú zásielku na adresu obecného úradu:

Obec Nižná Sitnica, Nižná Sitnica , 105, 094 07 Nižná Sitnica

písomne osobným doručením na OcÚ,

telefonicky na čísle 057/4478129

alebo e-mailom na adresu: niznasitnica@gmail.com ,

Žiadosť je možné podať počas pracovných dní v úradných hodinách.

Zverejnené 25.11.2016