SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií

 01.08.2017

SADZOBNÍK ÚHRAD NÁKLADOV ZA SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ

Ten, kto požiada o sprístupnenie informácie podľa zákona je povinný podľa zákona nahradiť materiálne náklady spojené so zhotovením kópie, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľa. Obec môže na základe žiadosti v odôvodnených prípadoch náhradu výdavkov odpustiť celkom alebo sčasti.

  1. zhotovenie kópie: A4 0,07 eur /str. A3 0,14 eur /str.

  2. skenovanie dokumentov A4 0,33 eur /str.

  1. poskytnutie údajov na CD resp. iný nosič podľa nákupnej ceny nosiča

  2. obálka s doručenkou 0,50 eur /ks

  3. obálka malá C6 0,15 eur /ks

  4. obálka stredná C5 0,20 eur /ks

  5. obálka veľká C4 0,50 eur /ks

  6. obálka podlhovastá 0,30 eur /ks

odoslanie informácií podľa skutočných nákladov na poštovnom

Úhrada nákladov:

 bezhotovostným prevodom na účet v banke  v hotovosti do pokladne obce

Sadzobník je platný od 01.01.2016

Ing. Stanislav Rakár

starosta obce